Uitgangspunten

  • De school ontwikkelt de algemene leerlingenzorg volgens de uitgangspunten van ons Handelingsgericht Werken.
  • Het nieuwe samenwerkingsverband Passend Onderwijs richt zich op het versterken van de zorgstructuur op schoolniveau.
  • Iedere leerling wordt systematisch gevolgd en planmatig begeleid.

Visie op zorg
De school werkt volgens de principes van ons handelingsgericht werken. Dat wil zeggen dat we verschillen tussen kinderen als uitgangspunt nemen en denken vanuit de mogelijkheden van het kind in plaats van vanuit de beperkingen. De onderwijsbehoeften van het kind worden in kaart gebracht. Het onderwijs wordt afgestemd op de verschillende onderwijsbehoeften en mogelijkheden van de kinderen. De leraar biedt zoveel mogelijk aan wat het kind nodig heeft om de volgende stap in zijn/haar ontwikkeling te zetten.

Voor meer informatie, zie schoolgids.