Bij Ziekte

Wilt u de school altijd – vanaf 8 uur – informeren bij ziekte van uw kind?

Indien uw kind ziek is verwachten wij een telefonisch bericht, zodat de leraar op de hoogte is. Dit geldt ook voor een bezoek van uw kind aan de huisarts, tandarts of een specialist. Wij verzoeken u dringend dergelijke bezoeken zoveel mogelijk buiten de lesuren te plannen.

Wilt u extra vrij voor bijzondere familie aangelegenheden, zoals een huwelijk of begrafenis dan kunt u een verlofaanvraagformulier op school halen en invullen of vanaf de website downloaden. Een verlofformulier kunt u op school afgeven met duidelijk ingevuld de reden van verlof en voorzien van uw handtekening.

Downloaden van een verlofaanvraagformulier kan door te klikken op onderstaande link:

Verlofaanvraagformulier

Voor meer informatie, zie schoolgids.

Wij hanteren bij een verlofaanvraag de regels zoals de leerplichtwet voorschrijft. Ongeoorloofd schoolverzuim moet door de school gemeld worden aan de leerplichtambtenaar. Ongeoorloofd verzuim kan leiden tot een boete.

Op de website van de gemeente Wageningen kunt u onder leerplicht meer informatie vinden:
http://www.wageningen.nl/Digitale_balie/Producten_diensten/L/Leerplicht_volledige_en_kwalificatieplicht