Het bestuur van de H.J. Piekschool bestaat uit ouders van onze leerlingen. Ieder gezin met kinderen op onze school wordt lid van deze vereniging. Het bestuur van de Vereniging houdt jaarlijks Algemene Ledenvergaderingen, waarin ouders worden
geïnformeerd en geraadpleegd over alle zaken die de H.J. Piekschool betreffen.

De werkzaamheden van dit bestuur zijn voornamelijk gericht op zaken die betrekking hebben op ouders, contributie en eigen beleid en met zaken die betrekking hebben op de inhoud en de organisatie van het onderwijs, de school, personeel, financiën, enz.

Het algemene emailadres van het bestuur is infobestuur@piekschool.nl

Dagelijks bestuur
Voorzitter Léon Koolen
Penningmeester Bram Roeleveld
Secretaris Ina Boersma
Portefeuille
Kwaliteitszorg en MR Janneke van Wijngaarden
Onderwijskundige zaken Caroline van Spanje
Technische zaken Rob Bakker
Personeelszaken Jasper Oosterveld

Het bestuur geeft inzage in de financiën, klik hiervoor op jaarverslag 2016